Menu:

KONTAKT

Biuro organizacyjne:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. +48 12 433 27 61
fax +48 12 429 22 13
e-mail: konferencjemckp
@uj.edu.pl


www.mckp.uj.edu.pl
logo MCKP UJZAPRASZAMY NA RELACJĘ Z KONFERENCJI:
- na stronie www http://www.epi.cm-uj.krakow.pl/konferencja_pace/relacja.php
- na TWITTERZE: https://twitter.com/fp7PACE lub https://twitter.com/hashtag/careeol?src=hash

Szanowni Państwo,

Prognozy demograficzne wskazują, że w najbliższej przyszłości co trzeci pacjent będzie w wieku senioralnym. Spodziewamy się, że następstwem starzenia się społeczeństwa będzie stały wzrost liczby osób przewlekle chorych wymagających instytucjonalnej opieki medycznej. Niestety duża część tych chorych nie odzyskuje zdrowia i umiera w domach pomocy społecznej (DPS), zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) i pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO).

Opieka u kresu życia zawsze stanowi poważne wyzwanie dla personelu i kadry zarządzającej tych placówek oraz rodzin pacjentów i wymaga odpowiedniego przygotowania w zakresie wiedzy, umiejętności, komunikacji i organizacji, zwłaszcza w sytuacjach, gdy opieka paliatywna nie zawsze jest dostępna w placówkach opiekuńczych.

W kontekście wyżej opisanej tematyki zapraszamy do uczestnictwa w dwudniowej międzynarodowej Konferencji poświęconej zagadnieniom opieki u kresu życia nad osobami starszymi przebywającymi w ZOL, ZPO i DPS zatytułowanej:

„Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych”

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na możliwości poprawy jakości opieki nad osobami umierającymi w ZOL, ZPO i DPS. Poprzez prezentacje i warsztaty pragniemy pracownikom opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz kadrze zarządzającej tych placówek przedstawić, zgodne z najnowszymi wytycznymi, zasady opieki oraz narzędzia pomocne we wdrażaniu i realizacji wysokiej jakości opieki nad pacjentami bliskimi śmierci przebywającymi w placówkach opiekuńczych.

Na Konferencji wystąpią wybitni prelegenci z Polski i zagranicy – specjaliści i praktycy w dziedzinie medycyny paliatywnej i geriatrii, którzy zaprezentują najnowsze zalecenia dotyczące leczenia chorób somatycznych u pacjentów w opiece długoterminowej oraz wybrane zagadnienia opieki u kresu życia. W ramach warsztatów analizowane będą praktyczne rozwiązania dotyczące opieki nad umierającym, ze szczególnym uwzględnieniem skutecznej komunikacji z pacjentem, diagnozowania jego potrzeb, a także rozpoznawania objawów zbliżającej się śmierci i radzenia sobie ze stratą.

Konferencja jest kierowana przede wszystkim do lekarzy, pielęgniarek i opiekunów pracujących w ZOL, ZPO i DPS oraz dyrektorów tych placówek.

Konferencja jest organizowana pod Auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej EAPC (ENG: under the Auspices of the European Association For Palliative Care, Onlus).

Serdecznie zapraszamy do Krakowa, jednocześnie prosząc o rozpowszechnienie informacji o naszej Konferencji wśród potencjalnie zainteresowanych współpracowników w ochronie zdrowia.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Wydziału Lekarskiego UJCM Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2012-2017

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Katarzyna Szczerbińska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Zakład Socjologii Medycyny, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Kopernika 7a, 31-034 Kraków
Tel.: +48 12 432 10 03, fax: +48 12 422 87 95


RELACJA Z KONFERENCJI NA TWITTERZE:

https://twitter.com/fp7PACE
https://twitter.com/hashtag/careeol?src=hash