Menu:

KONTAKT

Biuro organizacyjne:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. +48 12 433 27 61
fax +48 12 429 22 13
e-mail: konferencjemckp
@uj.edu.pl


www.mckp.uj.edu.pl
logo MCKP UJW pierwszym dniu (31.03.2017r.) konferencji przedstawimy wyniki międzynarodowego projektu badawczego PACE pt.”Comparing the effectiveness of PAlliative Care for Elderly people in long-term care facilities in Europe” (finansowanego w ramach 7. Programu Ramowego), dotyczące jakości opieki nad osobami starszymi umierającymi w placówkach opiekuńczych w Europie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce.

Udział w pierwszym dniu konferencji potwierdziły znamienite osoby, mające szczególne zasługi w rozwoju opieki u kresu życia tj. prof. Sheila Payne, do ubiegłego roku Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej (EAPC-European Association of Palliative Care) oraz prof. Lieve van den Block prowadząca badania jakości opieki nad umierającymi w placówkach opieki długoterminowej w ramach Grupy Badawczej zajmującej się opieką u kresu życia (End of Life Care Research Group) na Brukselskim Uniwersytecie Vrjie i Uniwersytecie Ghent.

Warsztaty (31.03.2017r.)
W tym dniu oprócz części wykładowej proponujemy 3 godzinne warsztaty w małych grupach, na których zaprezentujemy opracowany w trakcie projektu program edukacyjny przedstawiający sześć kroków wdrażania opieki u kresu życia w placówkach opiekuńczych. Program ten został przygotowany przez Dr Jo Hockley, która przez wiele lat pracowała w Hospicjum Św. Krzysztofa w Londynie i prof. Katherine Froggatt reprezentującą Międzynarodowe Obserwatorium Opieki u Kresu Życia (International Observatory on End of Life Care) w Lancaster University.

Drugi dzień (01.04.2017r.) będzie poświęcony zagadnieniom praktycznym. Specjaliści geriatrii i opieki paliatywnej przedstawią najnowsze zalecenia i odrębności opieki nad pacjentami przebywającymi w instytucjach opieki długoterminowej z uwzględnieniem przeciwdziałania zakażeniom, uporczywej terapii, oraz interakcjom lekowym w wyniku polipragmazji. W ramach dwóch sesji zostaną przedstawione pozanowotworowe wskazania do opieki paliatywnej, zasady planowania opieki u kresu życia oraz postępowanie w ostatnich dniach życia i w okresie żałoby.

Swój udział w tej części konferencji zapowiedzieli wybitni specjaliści i praktycy: dr med. Iwona Filipczak-Bryniarska – konsultant wojewódzki medycyny paliatywnej w Małopolsce, prof. dr hab. med. Jerzy Gąsowski z Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego UJCM, dr hab. med. Barbara Gryglewska, Prof. UJ – konsultant wojewódzki geriatrii w Małopolsce, dr hab. med. Małgorzata Krajnik, Prof. UMK - prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, dr med. Piotr Sobański (Bazylea, Szwajcaria), dr hab. med. Jadwiga Wójkowska–Mach, dr med. Agata Adamkiewicz-Piejko oraz dr med. Teresa Weber.

Mamy nadzieję, że Konferencja połączy ekspertów oraz praktyków i przyczyni się do doskonalenia Państwa wiedzy i umiejętności w zakresie opieki paliatywnej oraz będzie okazją do wymiany poglądów osób opiekujących się pacjentami w starszym wieku.


PROGRAM KONFERENCJI